Juridische vereisten bij de verkoop van je huis: hoe kun je eraan voldoen?

Wanneer u uw woning wilt verkopen, dient u enkele attesten te kunnen voorleggen en is het verplicht om bepaalde informatie op te nemen in de verkoopadvertentie. Dit geeft potentiële kopers meer duidelijkheid over de staat van de woning. In dit blogartikel leggen we je graag uit welke documenten je nodig hebt en wat deze inhouden.

Keuringsattest van de elektrische installatie (AREI)

Bij de verkoop van een woning geeft een keuringsattest van de elektrische installatie aan de koper of deze voldoet aan de normen. Het keuringsattest kan zowel positief als negatief zijn, maar zonder attest kan de verkoop niet doorgaan. Als het keuringsattest negatief is, moet de koper de elektrische installatie opnieuw in orde laten brengen en laten herkeuren.

Bodemattest

Door het verkrijgen van een bodemattest, kan de koper nagaan of de grond die hij of zij wenst aan te kopen al dan niet verontreinigd is. In het geval dat er geen gegevens beschikbaar zijn, zal een blanco bodemattest afgeleverd worden. De notaris van de verkoper vraagt doorgaans het attest aan bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Asbestattest

Asbest was een veelgebruikt materiaal in de woningbouw, maar sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, verhandelen of hergebruiken. Asbesthoudende materialen kunnen nog steeds aanwezig zijn in woningen die voor 2001 gebouwd of verbouwd zijn. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001.

Certificaat stookolietank

 Om bodemverontreiniging te voorkomen, moet de stookolietank van een woning die verwarmd wordt met mazout, voldoen aan de wettelijke vereisten. Na inspectie van de bovengrondse of ondergrondse stookolietank ontvangt u een certificaat en wordt de stookolietank gemarkeerd. Dit certificaat dient te worden voorgelegd bij de verkoop van de woning.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Voordat u uw woning te koop zet, dient u als eigenaar ook te beschikken over een energieprestatiecertificaat (EPC). Het EPC toont de energiezuinigheid van de woning aan met een score.

Informatie over de overstromingsgevoeligheid van het vastgoed

Bij de verkoop van uw woning bent u verplicht om de koper te informeren over het risico op overstromingen. De informatie over de overstromingsgevoeligheid dient vermeld te worden in de verkoopadvertentie en zal nadien ook opgenomen worden in de verkoopakte.

Postinterventiedossier

Wanneer een woning na mei 2001 gebouwd of gerenoveerd is door een aannemer en verkocht wordt, moet er een postinterventiedossier meegeleverd worden. Hierin staan technische gegevens over de structuur van het gebouw, de opbouw ervan en de gebruikte materialen. Het dossier dient levenslang bij het gebouw bewaard te worden.

Stedenbouwkundige informatie

Wanneer u uw woning verkoopt, heeft u als verkoper de verplichting om de koper te voorzien van stedenbouwkundige informatie, zoals vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van derden en verkavelingsvoorschriften. Om deze informatie te verkrijgen, kunt u een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen bij de gemeente. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar op het moment van verkoop.

Informatie uit het Kadaster

Als u een woning verkoopt, dient u als eigenaar te beschikken over de juiste kadastrale perceelgegevens, zoals het perceelnummer, de eigenaar, de oppervlakte, de aard van het pand en het kadastraal inkomen. U kunt deze gegevens opvragen bij het Kadaster door middel van een kadastraal uittreksel.

De erfgoedwaarde

Sinds 1 januari 2015 moet een verkoper bij de verkoop van een woning vermelden of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed.

Copandi neemt dit uit handen!

Bij Copandi hoef je niet langer zelf de documenten op te vragen. Wij zorgen ervoor dat jouw pand alle vereiste documenten heeft voordat we met de verkoop beginnen, zodat we zonder problemen en met de juiste informatie de ideale kandidaat voor jouw woning kunnen vinden.