Belangrijke veranderingen in de Federale Woonbonus in 2023

In België heeft de federale woonbonus jarenlang een belangrijke rol gespeeld als belastingvoordeel voor huiseigenaren. Deze regeling stond huishoudens toe om een aanzienlijk fiscaal voordeel te genieten bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een tweede verblijf. Maar zoals met veel fiscale maatregelen, ondergaat de woonbonus ook veranderingen die van invloed zijn op hoe huiseigenaren hun financiën plannen.

Einde van de Federale Woonbonus in 2023

Een van de meest opvallende veranderingen in 2023 is dat de federale woonbonus, zoals we die kennen, ten einde loopt. Tot nu toe bood deze regeling een belastingvermindering van 30% op de kapitaalaflossingen, met een maximale jaarlijkse teruggave van 717 euro. Het was een belangrijke stimulans voor mensen die een hypothecaire lening afsloten voor een tweede verblijf. Echter, deze gunstige regeling wordt afgeschaft, vergelijkbaar met de eerdere afschaffing van de woonbonus voor de gezinswoning in 2020.

Redenen voor de Afschaffing

De beslissing om de woonbonus af te schaffen heeft meerdere redenen. Enerzijds heeft het als doel de belastingvoordelen voor huiseigenaren te verminderen. Anderzijds draagt het bij aan de verlichting van de fiscale druk op de overheid. Deze veranderingen zijn een onderdeel van een bredere herziening van het fiscale beleid om de budgetten efficiënter te benutten.

Aanpassingen in de Vlaamse Regeling

De Vlaamse regering heeft echter niet alleen de woonbonus voor de gezinswoning afgeschaft zonder enige compensatie. Ter vervanging heeft ze de registratierechten verlaagd van 7% naar 6%. Voor bescheiden woningen is er zelfs een extra korting van 5.600 euro. Deze wijzigingen zijn bedoeld om een balans te vinden tussen het verminderen van fiscale voordelen en het ondersteunen van huiseigenaren bij de aankoop van hun woningen.

Nieuwe Woonfiscaliteit in Vlaanderen

Naast de veranderingen in de registratierechten heeft de Vlaamse regering ook een nieuwe woonfiscaliteit geïntroduceerd. Deze regeling omvat een wooncheque of belastingvermindering die afhankelijk is van het inkomen en het aantal kinderen ten laste. Dit houdt in dat gezinnen met een lager inkomen en meer kinderen mogelijk extra ondersteuning krijgen bij het financieren van hun woning.

Terwijl de federale woonbonus zoals we die kennen tot een einde komt, zijn de veranderingen in het fiscale beleid in Vlaanderen gericht op het vinden van een evenwicht tussen ondersteuning voor huiseigenaren en een efficiëntere besteding van middelen. Het is belangrijk voor huiseigenaren om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en hun financiën dienovereenkomstig te plannen.

Vragen?

Zelf nog vragen over de woonbonus of andere vastgoedgerelateerde vragen? Ons team helpt je er graag bij! Stel nu je vraag via volgende link: Neem vandaag nog contact met ons op voor een oplossing voor al je vragen