Hervorming van het notariaat

Vanaf 1 januari 2023 zal de wet over het statuut van de notaris en de tuchtprocedure van het beroep er anders uitzien. Ontdek in deze blog wat er allemaal veranderd en wat dit voor jou kan betekenen.

 

Kortingen op aktekosten

We starten met de meest interessante informatie namelijk kortingen. Voor de aankoop en de financiering met een krediet voor een woning met een aankoopsom tot en met 850.000 euro komt er vanaf 1 januari 2023 een korting voor de kopers. Wie een woning koopt die 100.000 tot 350.000 euro kost, zal gemiddeld 1.000 euro minder betalen voor de aankoop en de financiering van zijn woning. Het moet gaan om de enige woning die de koper bezit en hij moet er zelf in wonen.

Voor woningen tussen de 350.000 en 850.000 euro wordt de korting gradueel verlaagd.

De korting heeft drie bestanddelen: een vermindering van gemiddeld 10% op het ereloon van de notaris voor de koopakte, een vermindering van 20% op het ereloon van de notaris voor de kredietakte en een vast bedrag voor de dossierkosten die de notaris mag aanrekenen voor beide akten. Wat dit laatste betreft, gaat het om 750 euro voor de eerste akte (verkoop of krediet) en 550 euro voor de bijkomende akte (krediet, hypothecaire volmacht).

Deze kortingen gelden als de koper een natuurlijk persoon is. Niet voor vennootschappen. De nieuwe tarieven gelden voor verkopen uit de hand, openbare verkopen,  kangoeroewoningen en co-housingpanden.

 

Familiale akten

Vanaf 1/01/2023 komt er een vast ereloon van 195 euro voor akten zoals de zorgvolmacht, erfopvolging en de aanvaarding van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Bij een akte van erfopvolging bedraagt dit 125 euro per onroerend goed in de erfenis. Bij een zorgvolmacht komt er 100 euro bij (als er twee lastgevers zijn).

De globale erfovereenkomsten (Overeenkomsten tussen ouders en hun erfgenamen in rechte lijn) en de regelingsakten voor een echtscheiding door onderlinge toestemming of scheiding van tafel of bed zal het ereloon berekend worden in functie van het te verdelen vermogen.

Goedkoper een vennootschap oprichten

De kost voor de oprichting van een besloten vennootschap met standaardstatuten zal ongeveer 1.000 euro bedragen in plaats van 1.500 euro zoals dat nu is, inclusief een vast ereloon (200 euro), een forfait voor de aktekosten (275 euro) en publicatiekosten en belastingen. Het gaat om oprichtingen door natuurlijke personen met inbreng van geld dit om starters een duwtje in de rug te geven.

Meer notarissen

Vanaf 2023 zullen er minimum 120 nieuwe notarissen worden benoemd in België (tov maximum 90 dit jaar. Hierdoor wordt het notariaat extra toegankelijk.

Vernieuwde tuchtprocedure

Op dit ogenblik lopen tuchtprocedures steeds op provincieniveau, via de Provinciale Kamers van notarissen. In de toekomst komt er een onafhankelijke tuchtraad op nationaal niveau, in samenwerking met de gerechtsdeurwaarders, met aan het hoofd een magistraat.

Voortzetting modernisering

Al deze elementen zorgen voor een verdere modernisering van het notariaat. De laatste grote hervorming kwam er zo’n 20 jaar geleden, met o.a. de invoering van het notarisexamen.