Ontdek de veranderingen in de vastgoedmarkt voor 2024

Het verkopen of kopen van een woning in 2024 brengt enkele significante veranderingen met zich mee. Vanaf 1 januari 2024 treden diverse wijzigingen in werking die invloed kunnen hebben op je financiën bij de verkoop of aankoop van een woning. Laten we de belangrijkste veranderingen op een rijtje zetten.

Belastingvoordeel bij tweede woning verdwenen:

Indien je van plan bent een tweede woning te kopen, te bouwen of te renoveren in belgië of elders in europa, dien je rekening te houden met het verdwijnen van het aantrekkelijke belastingvoordeel op kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor niet-eigen woningen vanaf 1 januari 2024. Dit voordeel gold tot en met 31 december 2023 en betrof woningen die niet dienden als eerste woning, zoals een tweede verblijf of een verhuurde woning.

Deze belastingvermindering bedroeg 30% op een maximaal bedrag van 2.350 euro. jaarlijks leidde dit tot een besparing van ongeveer 700 euro per belastingplichtige. Helaas komt deze gunstmaatregel volledig te vervallen in 2024.

Gunstige wijzigingen in hypothecaire leningskosten:

Toch is er goed nieuws met betrekking tot hypothecaire leningen. vanaf 1 januari 2024 worden de dossierkosten voor het afsluiten van dergelijke leningen (van maximaal 500 naar 350 euro) en voor herfinancieringen (van maximaal 250 naar 175 euro) lager dan voorheen.

Btw-verlaging voor sloop en heropbouw:

In oktober 2023 kondigde de federale regering de permanente invoering aan van de btw-verlaging van 21% naar 6% voor de sloop en heropbouw van woningen.

De nieuwe voorwaarden zijn als volgt:

  • je bent een particuliere bouwer, dat wil zeggen een natuurlijk persoon, die op zijn eigen bouwgrond bouwt, of dit nu gebeurt via verschillende aannemers of via een totaalaannemer, zoals een sleutel-op-de-deurbedrijf.
  • het betreft je eigen en enige woning.
  • de oppervlakte van de woning mag maximaal 200 m² bedragen, zoals berekend door de architect.

Indien je een sloop-en-heropbouwwoning koopt via een sleutel-op-de-deurbedrijf of projectontwikkelaar, kun je tot 31 december 2024 nog profiteren van het verlaagde btw-tarief van 6%, op voorwaarde dat de omgevingsvergunning vóór 1 juli 2023 is aangevraagd. Een latere aanvraag van de omgevingsvergunning resulteert in het standaardtarief van 21% btw vanaf 1 januari 2024.

Veranderingen in energiezuinige renovatie:

Als het kopen van een woning en het energiezuinig renoveren ervan jouw belangrijkste doel is, zijn er enkele veranderingen vanaf 2024 die je moet kennen. Vanaf dat jaar zal de btw voor investeringen in zonnepanelen en/of een zonneboiler weer 21% zijn, in plaats van het eerdere tarief van 6%.

Dit geldt echter alleen als je woning jonger is dan 10 jaar. Is je woning ouder dan 10 jaar, dan betaal je nog steeds slechts 6% btw op je investering. in vlaanderen verdwijnt bovendien de premie voor de aankoop van zonnepanelen volledig vanaf 2024.

Voor warmtepompen blijft in 2024 de regel van 6% btw gelden, ongeacht de leeftijd van je woning.

Als je overweegt een woning te kopen, moet je er rekening mee houden dat in de komende jaren in elk gewest steeds strengere renovatieverplichtingen zullen worden opgelegd.

Let op bij woningverkoop in vlaanderen:

Als je overweegt je eerste woning te kopen in vlaanderen, geldt sinds 2022 een verlaagd tarief van 3% registratierechten in plaats van 6%.

Echter, voor wie vanaf 1 januari 2024 zijn eerste woning verkoopt om een nieuwe woning aan te schaffen, is er minder goed nieuws. vanaf deze datum is het niet langer mogelijk om een deel van de betaalde registratierechten over te dragen naar de aankoop van je nieuwe woning. Je dient dus opnieuw het volledige bedrag aan registratierechten te betalen.

 

Heb je nog vragen over de veranderingen in de vastgoedmarkt voor 2024 of wil je meer informatie over het kopen of verkopen van een woning? We staan klaar om je te helpen! Aarzel niet om contact met ons op te nemen via deze link. We zijn hier om je vragen te beantwoorden en je te ondersteunen bij elke stap van het proces.