Wijzigingen verkooprecht 2022

De registratiebelasting ziet er vanaf dit jaar anders uit. Welke zaken zijn er nu juist veranderd. We geven je er graag wat meer uitleg over in deze blogpost.

Verlaging van het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning van 6% naar 3%

Goed nieuws voor wie  een gezinswoning koopt: de registratiebelasting is namelijk  gedaald van 6% naar 3%. Voorwaarde is dan wel dat je geen andere woning mag bezitten. Het moet  gaan om de aankoop van je enige woning.

Korte samenvatting:

Ik koop een enige, eigen woning:

 Ik teken mijn compromis in…

 Ik teken mijn notariële akte in

 Welk tarief is voor mij van 

 toepassing?

 2021

 2021

 6%

 2021

 2022

 3%

 2022

 2022

 3%

 

Doe je bovendien nog een IER- renovatie (ingrijpende energetische renovatie)  van het aangekochte pand dan geniet je van zelfs maar 1% registratiebelasting, vroeger bedroeg dit 5%.

De bijkomende rechtenvermindering voor bescheiden woningen kan voortaan op meer  woningen van toepassing zijn: het grensbedrag stijgt van 200.000 naar 220.000 euro. In de kernsteden stijgt het grensbedrag van 220.000 euro naar 240.000 euro. Deze woningen krijgen een vrijstelling voor het betalen van registratierechten op de eerste schijf van 93.333 euro. De vermindering bedraagt voortaan, evenredig met de verlaging van het tarief, 2.800 euro.

Deze wijziging geldt voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf dit jaar (1 januari 2022).

Verhoging van het verkooprecht voor andere dan de enige eigen woning van 10% naar 12%

Het algemeen tarief voor de aankoop van andere dan de enige eigen woning, zoals een tweede eigendom of een bouwgrond, stijgt van 10 procent naar 12 procent.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden, waarvoor het tarief van 10 procent behouden blijft.

Dit hogere tarief van 12 procent treedt in werking vanaf 2022 en geldt concreet voor de aankopen waarvoor de koopovereenkomst (compromis) gesloten wordt vanaf 2022.

Korte samenvatting:

Ik koop ander vastgoed (of ik bezit al een woning die ik niet wil verkopen)

 Ik teken mijn compromis in…

 Ik teken mijn notariële akte in

Welk tarief is voor mij van toepassing?

 2021

 2021

 10%

 2021

 2022

 10%

 2022

 2022

 12%

 

De meeneembaarheid dooft uit

De meeneembaarheid houdt in dat de omzetbelasting (registratiebelasting) van maximum 13.000 euro die over de vorige woning is betaald, kan worden afgetrokken van het verkooprecht die over de volgende woning wordt betaald. Deze meeneembaarheid wordt op 1 januari 2024 afgebouwd en zal in zijn geheel worden afgeschaft.

De authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren uiterlijk 31/12/2023.

De authentieke akte van de eerste aankoop moet gebeurd zijn voor 1/1/2022. Op die manier wordt ook de instroom in meeneembaarheid beperkt.

Een combinatie tussen het 3% tarief of het 1% tarief en de meeneembaarheid is uitgesloten. Tijdens de overgangsperiode kunnen kopers er wel voor opteren om het (oude) 6% of 5% tarief toe te passen, in combinatie met meeneembaarheid. Concreet geldt tot en met 31 december 2023 voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:

  • ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid;
  • ofwel kiest u voor de oude tarieven (6 en 5%), met meeneembaarheid.

Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

 

Verlenging van de termijn om een woning te verkopen, terwijl u een andere woning wilt aankopen

Voor de verminderde tarieven bij het aankopen van de enige gezinswoning is een van de voorwaarden dat u maar één woning mag bezitten. Als u nog een woning heeft, moet u die voortaan pas binnen de twee jaar verkopen. Op dit moment is die termijn nog één jaar.

 

bron:

Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 januari 2022. (2021). Vlaanderen.be. https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/belastingen-en-begroting/vlaamse-belastingen/registratiebelasting/wijzigingen-verkooprecht-vanaf-1-januari-2022