verkoop sloopklare woning, welke documenten heb je nodig

Welke documenten moet je als verkoper voorleggen als de koper de woning wilt slopen? We geven je hier graag wat inzicht in!

 

Bij de verkoop van de woning is het belangrijk om een reeks attesten voor te leggen om zo de koper te beschermen bij zijn aankoop van de woning. Maar wat voor woningen die in zo een slechte staat zijn dat ze best afgebroken kunnen worden? Dit jaar verlaagde de federale regering het btw-tarief voor sloop en heropbouw van 21% naar 6% en dus zijn er meer en meer mensen met deze vraag. Wel, laten we hem beantwoorden.

1. EPC (Energieprestatiecertificaat)

Wat is het? Het energieprestatiecertificaat (epc) geeft de koper een beeld van het energieverbruik van de woning. Dat gebeurt op basis van een energiescore met een schaal van 0 (zeer energiezuinig) tot meer dan 700 (energieverslindend). Het certificaat informeert de koper ook over maatregelen die hij kan nemen om de score te verbeteren en geeft een schatting van de kosten daarvoor. Een epc moet worden opgemaakt door een erkende deskundige en is tien jaar geldig.

Als verkoper moet u over dat certificaat beschikken zodra u de woning te koop aanbiedt. Het moet ook vermeld worden in alle advertenties, anders riskeert u een boete.

Moet het aanwezig zijn bij de verkoop van een woning die wordt heropgebouwd? Ja, ook bij de verkoop van een woning die gesloopt of heropgebouwd gaat worden moet het EPC aanwezig zijn. 

De enigste uitzondering is bij woningen die onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard.

2. Elektriciteitsattest

Wat is het? De elektrische keuring is verplicht te laten controleren voor woningen ouder dan 1 oktober 1987, bij woningen waar een wijziging gebeurden of als het attest ouder is dan 25 jaar. Hier is het belangrijk dat het keuringsattest ten laatste bij de koper is bij het verlijden van de akte.

Moet het aanwezig zijn bij de verkoop van een woning die wordt heropgebouwd of gesloopt?  Neen, de EK moet niet aanwezig zijn bij overeenkomst tussen koper en verkoper als de koper het gebouw gaat slopen en/of de volledige elektrische installatie gaat vernieuwen. Belangrijk is dan wel dat de koper de Algemene Directie Energie op de hoogte brengt over de sloop en de nieuwe elektrische installatie terug wordt gekeurd.

3. Bodemattest

Wat is het? Het bodemattest informeert de koper over de kwaliteit van de (onder-)grond. In de praktijk vraagt meestal de verkopende makelaar of notaris het attest aan bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Het attest moet beschikbaar zijn bij het tekenen van het compromis, anders kan de verkoop nietig verklaard worden.

Moet het aanwezig zijn bij de verkoop van een woning die wordt heropgebouwd of gesloopt?  Ja het bodemattest is verplicht bij sloop en heropbouw. Ook hier moet de koper kunnen nagaan of het perceel dat hij wilt kopen niet vervuild is.

4. Stedenbouwkundig uittreksel

Wat is het? Aan de hand van het stedenbouwkundig uittreksel kan de koper nagaan of bouwovertredingen zijn vastgesteld en of er verkavelingsvoorschriften zijn, ook kan de koper zo controleren of de woning in zonevreemd gebied ligt.Ook dit document moet de verkoper bij het ondertekenen van het compromis kunnen voorleggen. U kunt het bekomen via de dienst stedenbouw van de betrokken gemeente.

Moet het aanwezig zijn bij de verkoop van een woning die wordt heropgebouwd of gesloopt?  Deze informatie is ook zeer belangrijk voor wie wil slopen en heropbouwen, dus verplicht.

5. Postinterventiedossier

Wat is het? het postinterventiedossier bevat bouwvergunningen, beschrijvingen van werken, het elektrische schema en onderhoudsgegevens. Daarnaast ook de namen van de veiligheidscoördinator, hoofdaannemers en architect, het wordt gezien als de identiteitskaart van de woning. Het wordt vaak opgemaakt door een veiligheidscoördinator of architect, enkel bij kleine verbouwingen zonder stedenbouwkundige vergunning mag de eigenaar het PID zelf samenstellen. Dit document moet ook bij het verlijden van de akte worden bezorgd. 

Moet het aanwezig zijn bij de verkoop van een woning die wordt heropgebouwd of gesloopt?  Deze moet verplicht aanwezig zijn bij het verlijden van de akte van een woning (ook als die heropgebouwd of gesloopt gaat worden). Als u er dan niet over beschikt, zal het op uw kosten worden opgemaakt door een architect of veiligheidscoördinator.