De veranderingen bij de registratietarieven

De registratiebelasting zal er volgend jaar anders uitzien. Welke zaken veranderen er nu concreet? Copandi geeft je er graag meer uitleg over.

Moet je nu in de toekomst meer of minder belastingen betalen?

Wel, goed nieuws voor wie een gezinswoning wil kopen vanaf 1 januari 2022: de registratiebelasting daalt namelijk van 6% naar 3%. Hierbij is het wel belangrijk dat dit de aankoop is van je enige woning en dus dat je geen andere woning bezit.

Als je bovendien doorgaat tot een ingrijpende energetische renovatie van het onroerend goed, zal je genieten van een nog lagere heffing van 1% (in plaats van 5%)! Op de internetsite van Energiesparen.be kan je nagaan aan welke situaties je moet voldoen.

Wie daarnaast al een woning in eigendom heeft en die niet wilt verkopen en investeert in een tweede verblijf of investeringsvastgoed, betaalt vanaf 2022 12% registratiebelasting terwijl het daarvoor 10% bedroeg.

Geniet nu al van deze nieuwe tarieven

De Vlaamse regering heeft beslist dat kopers die in 2021 al een compromis hebben getekend voor de aankoop van een gezinswoning en waarvan de akte in 2022 wordt ondertekend, nu al kunnen genieten van de verlaagde tarieven. Er wordt dus enkel gekeken naar de datum van de authentieke akte om te weten of je van het nieuwe tarief kunt genieten.

Voor kopers van ander vastgoed telt net het omgekeerde: Hier telt de datum van het compromis. Vlamingen die investeren in ander vastgoed zullen nog kunnen genieten van de 10% registratiebelasting als de compromis is getekend in 2021, zelfs al staat de akte in 2022 gepland. De datum van het compromis is hier bepalend.

Ik koop een enige, eigen woning:

 Ik teken mijn compromis in…

 Ik teken mijn notariële akte in

 Welk tarief is voor mij van 

 toepassing?

 2021

 2021

 6%

 2021

 2022

 3%

 2022

 2022

 3%

 

Ik koop ander vastgoed (of ik bezit al een woning die ik niet wil verkopen)

 Ik teken mijn compromis in…

 Ik teken mijn notariële akte in

 Welk tarief is voor mij van

 toepassing?

 2021

 2021

 10%

 2021

 2022

 10%

 2022

 2022

 12%

Wat als je je vorige woning nog niet verkocht hebt op het ogenblik van je nieuwe aankoop?

Dat is geen probleem. Je kan genieten van het verlaagde tarief als je je ertoe verbindt het goed volledig te verkopen binnen één jaar na het verlijden van de notariële akte.

De Vlaamse regering geeft kopers in de toekomst nog wat meer ruimte door deze termijn te verlengen naar twee jaar. Meer tijd dus om de oude woning te verkopen. De verlenging van de termijn voor de verkoop van de oude woning geldt zowel bij een nieuwe aankoop aan 3% of 1%.

Kan je je eerdere registratiebelasting recuperen onder deze nieuwe regeling?

Dankzij het systeem van de meeneembaarheid kon je onder bepaalde voorwaarden een deel van je op een vorige aankoop betaalde registratiebelasting recupereren (door een verrekening met de nieuwe of een teruggave). Maar het systeem zat behoorlijk ingewikkeld in elkaar. De nieuwe regeling schaft daarom de ‘meeneembaarheid’ af vanaf 1 januari 2024.

Tot dan kan je voor een nieuwe aankoop nog van meeneembaarheid genieten. Als je als koper van een gezinswoning zowel in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van 3% of 1% én voor meeneembaarheid, zal je een keuze moeten maken: ofwel kies je voor het oude tarief van 6% of 5% in combinatie met meeneembaarheid, ofwel kies je voor het nieuwe tarief van 3% of 1% zonder toepassing van de meeneembaarheid.

Kan ik in de toekomst nog genieten van een korting op mijn registratiebelasting als ik een bescheiden woning koop?

Wie een enige en eigen gezinswoning koopt, geniet niet alleen van een verlaagd tarief, maar ook van een extra korting als de verkoopwaarde van de woning niet hoger is dan 200.000 euro of 220.000 euro (kernsteden en de gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel). De Vlaamse regering verhoogt deze drempelbedragen naar 220.000 euro en 240.000 euro (kernsteden en de gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel) voor notariële akten die worden verleden vanaf 1 januari 2022 .

De korting wordt berekend door een bedrag aan registratiebelasting vrij te stellen. Aangezien het tarief werd verlaagd naar 3%, komt dat neer op een korting van 2.800 euro. Kopers die genieten van het 1% tarief voor energetische renovatie genieten dan weer van een korting van 960 euro.

Bron: Notaris.be, https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/de-nieuwe-registratietarieven-in-5-vragen

Hou me op de hoogte van nieuwe panden.